Μέρη στην Ελλάδα που καλύπτονται από ένα πέπλο μυστηρίου

Υπάρχουν ορισμένοι τόποι στην Ελλάδα που καλύπτονται από ένα πέπλο μυστηρίου.

Τοποθεσίες με σημασία ιστορική, αρχαιολογική αλλά και μεταφυσική.

Θρύλοι, περίεργες ιστορίες και μύθοι έχουν δημιουργηθεί γύρω από τις περιοχές αυτές, καθιστώντας τες αντικείμενο συζήτησης αλλά και πεδίο έρευνας.