Στο πι και φι

Featured
Στο πι και φι

Από πού προήλθε η έκφραση: Στο πι και φι

Στην γεωμετρία και πιο συγκεκριμένα στον κύκλο, υπάρχει μία σταθερά που την λέμε «Π» και είναι ο...